Mapa stránky: Informácie - Lokality prístupu

:: Lokality prístupu ::
Ver. internet 1.7
Lokality prístupu

Spoločnosť Olim.sk s.r.o. zverejňuje informácie

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 3 písm. j) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti.

V súlade s § 40 ods. 3 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách je podnik povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov.
Formulár-Dostupnosť


Formulár-Produkty

Info k internetu
Otázka:
Menu: Všeobecné zmluvné podmienky | Reklamačný poriadok | Cenník | Domov | Kontakt | Lokality prístupu | Servis | Technická špecifikácia