Poskytovanie služieb

Olim.sk s.r.o. (ďalej iba Poskytovateľ) sa riadi zákonom 452 / 2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon452“).
Olim.sk s.r.o. zapísané v OR Okr. súdu Banská Bystrica, vložka číslo 20637/S Oddiel Sro, so sídlom Partizánska 446/59, 976 68 Heľpa IČO 46286161, DIČ:2023315756

Poskytovateľ je podnikom podľa §3 písm. a) Zákona452.
Základné pojmy sú definované v §2 a §3 Zákona452.
Práva a povinnosti pri poskytovaní služieb sú definované v §82 a §83 Zákona452.
Zmluva o poskytovaní služieb sa riadi §84 Zákona452.
Práva a povinnosti podniku a užívateľa sú stanovené v §86 Zákona452.
Povinnosti podniku sú stanovené v §93 a §94 Zákona452.
Dĺžka trvania zmluvy o poskytovaní služieb a jej ukončenie sú stanovené v §87 Zákona452.
Ochrana súkromia a osobných údajov je daná v §109 až §112, §116 a §117 Zákona452, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.